Stichting Springsnow in Amsterdam

Stichting Springsnow in Amsterdam heeft ten doel de betrokkenheid bij maatschappelijke onderwerpen in de samenleving te creëren en/of te versterken en de waarde van de lente en de natuur in de stad in het algemeen en die van de iepen en de jaarlijkse lentesneeuw in Amsterdam in het bijzonder onder de aandacht te brengen. We doen dit met culturele, kunstzinnige & verbindende activiteiten.

Het bestuur bestaat uit Amsterdammers met hart voor natuur en cultuur in de stad: voorzitter: Gus Maussen – Founder van Arttown.me, secretaris: Josephine Moons – Creatief ondernemer (www.fullmoonwalk.nl) en penningmeester: Meeke Beumer – producent van podiumkunsten.